مقالات

مقالات > ارزیابی وپرورش رهبران آینده درسازمان

1393/08/10
ارزیابی وپرورش رهبران آینده درسازمان
 
کتاب ارزیابی وپرورش رهبران آینده ( برنامه توسعه مدیران اجرایی ) , مجموعه ای حاوی جدیدترین رویکردهای مدیریتی در طرح ریزی وترسیم برنامه ارزیابی اولیه وبرنامه ریزی توسعه مدیران اجرایی درسازمان با رویکرد بهره برداری از ابزارهای نوین تخصصی در سازمان می باشد. ابزارهایی که ضمن شناسایی وترسیم نقاط قوت وقابل بهبود عملکرد مدیران اجرایی می تواند سازمان را درمسیر طراحی برنامه توسعه مدیران اجرایی به گونه ای موثر یاری رساند.
 

جهت دانلود متن کامل مقاله برروی لینک زیر کلیک نمایید
ارزیابی وپرورش رهبران آینده
عکسهای مرتبط با این موضوع
The green stamp is a symbol of rolex daydate the top chronometer chronometer. Each Rolex watch is replica watches enclosed with this stamp, and is guaranteed for fake rolex uk five years worldwide. It is very competitive.