مقالات

مقالات > برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد - مقاله شماره دو

1392/04/15
برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد - مقاله شماره دو
 
همانگونه که درشماره قبل بدان اشاره گردید برنامه مدیریت عملکرد در رویکردهای نوین خود درقالب 3 مدل HPMF, OPASو ORISE مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ویژگیهای نظام اداری کشور و تجارب چند سال گذشته از ارزیابی دستگاه های اجرائی وهمچنین بررسی مدل های مختلف دراین زمینه, به نظر می رسد الگوی ORISE نظام مناسبی برای استقرار مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور جمهوری اسلامی ایران بوده ودراین مسیر با توجه به قابلیتهای بالای این الگو در تجزیه وتحلیل عملکرد فرد, تیم وسازمان بتواند نتایج مناسبی را از اجرای این سیستم با رویکرد برنامه ریزی وتوسعه بهبود عملکرد کارکنان , حوزه ها وسازمان ازخود به منصه ظهور گذارد.
 

جهت دانلود متن کامل مقاله برروی لینک زیر کلیک نمایید
مقاله شماره دو
عکسهای مرتبط با این موضوع
The green stamp is a symbol of rolex daydate the top chronometer chronometer. Each Rolex watch is replica watches enclosed with this stamp, and is guaranteed for fake rolex uk five years worldwide. It is very competitive.